Nawigacja

Absolwenci

 • Ramowy Rozkład Dnia

  Grupa Kangurki (5-6 latki)
   

  Ramowy Rozkład Dnia

  Grupa Kangurki (5-6 latki)

   

  Godzina

  Rodzaje zajęć

  8.00-8.20

  Schodzenie się dzieci, rozmowy kierowane, poranne czytanie dzieciom.

  8.20-8.40

  Ćwiczenia poranne. Organizowanie warunków do kształtowania prawidłowej postawy ciała, przekazywanie wiedzy m.in. o zdrowym stylu życia.

  8.40-9.10

  Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków, kształtowanie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

  9.10-9.40

  Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych sprzyjających rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia gimnastyczne.

  9.40-10.40

  Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi.

  10.40-11.00

  Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, za

  jęcia logopedyczne, zajęcia umuzykalniające itp.

  11.00-11.30

  Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

  Obiad.

  11.30-11.50

  Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

  11.50-12.50

  Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie obserwacji, wycieczki, spacery.

  12.50-13.30

  Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne, zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi.

  04.11.2018 18:37 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć