Nawigacja

Absolwenci

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Mapa

liczba odwiedzin: 948026

Wybory Samorządów Szkolnych

Nagłówek

                                              Wybory samorządu uczniowskiego.

 

              W poniedziałek 19 czerwca 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół w Pieszczu uczestniczyli w wyborach Zarządu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Pieszczu.

                                                           Wynik głosowania:

     - uprawnionych do głosowania: 135

     - głosów oddanych: 90

     - w tym głosów nieważnych: 2

     - głosów ważnych: 88

                      Głosów ważnych oddanych na:   Komitet Wyborczy The Brain  –  88 głosów

                     Od 1 września 2017 roku Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Pieszczu będzie się składał z następujących uczniów:

                                        Przewodnicząca – Patrycja Pawłowska

                                        Sekretarz – Dagmara Kaczyńska

                                        Skarbnik – Amanda Zielonka

                                        Członkowie Zarządu – Julia Lisek i Kacper Surma 

                   Gratulujemy i życzymy owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym. :)

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA DO ZARZĄDU

                   SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

          I. Część wstępna

 

 1. Prawo kandydowania do Zarządu SU mają uczniowie Gimnazjum Zespołu Szkół w Pieszczu.
 2. Datę przeprowadzenia wyborów ustala Rada SU.
 3. Nad sprawiedliwym i sprawnym przeprowadzeniem wyborów czuwa Komisja

             Wyborcza i opiekun SU.

 

        II. Komisja Wyborcza

 

1.   Komisję Wyborczą wyłania ze swego grona Rada SU w głosowaniu jawnym.

2.   Członkiem Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca do Zarządu SU.

3.   Komisja składa się z 3 - 5 uczniów, którzy spośród siebie wybierają przewodniczą-  

      cego i sekretarza.

4.   Do zadań Komisji Wyborczej należy:

 1. rejestracja Komitetów Wyborczych;
 2. sporządzenie list osób uprawnionych do głosowania;
 3. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, aby nie doszło do złamania ogólnie przyjętych norm współżycia społeczności szkolnej;
 4. przygotowanie lokalu wyborczego, urny do głosowania, kart wyborczych;
 5. przeprowadzenie wyborów, zliczenie głosów i sporządzenie protokołu

             w trzech egzemplarzach;

 1. po ogłoszeniu wyników Komisja Wyborcza ulega rozwiązaniu;

 

         III. Zgłoszenia kandydatów

 

1.  Kandydaci do Zarządu SU łączą się w Komitety Wyborcze.

2.  Liczba Komitetów nie jest ograniczona.

3.  Komitet Wyborczy składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wyznaczają

     kandydata na przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 2 członków Zarządu.

4.  Komitety Wyborcze rejestruje Komisja Wyborcza na podstawie przedstawionych

     dokumentów (w terminie określonym przez Radę SU).

5.  Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Wypełnioną przez Kandydatów KARTĄ ZGŁOSZENIA KOMITETU;
 2. Listą  minimum 15 osób popierających Komitet Wyborczy (jedna osoba może udzielać swego poparcia kilku Komitetom Wyborczym); 

  6. Po rejestracji Komitetu rozpoczyna się kampania wyborcza, która kończy się  jeden dzień           przed terminem wyborów (okres 7dni).

 

                IV.  Wybory

 1. Datę i godzinę wyborów określa Rada Samorządu Uczniowskiego.
 2. W dniu wyborów nie wolno prowadzić kampanii wyborczej.
 3. Wybory są tajne, równe, powszechne i bezpośrednie.
 4. Każdy głosujący oddaje tylko jeden głos na wybrany przez siebie Komitet

Wyborczy.

 1. Na karcie do głosowania stawiamy znak  X  przy wybranym przez siebie

Komitecie Wyborczym.

 1. Postawienie na karcie więcej znaków X niż jeden traktowany będzie jako

głos nieważny.

 1. Wybory wygra ten komitet, który uzyska większość ważnych głosów.
 2. W przypadku, gdy wybory nie wyłonią zwycięscy to zostanie przeprowadzona

druga tura wyborów między tymi Komitetami, które w pierwszej turze uzyskały

największą liczbę głosów ważnych.

 1. Termin II tury wyborów ustala Rada, SU (nie później niż 3 dni od daty I tury).
 2.  Wszelkie kwestie sporne dotyczące przeprowadzenia wyborów nie objęte

              ordynacją wyborczą rozstrzyga Komisja Wyborcza i Opiekun SU.   

                          

                  

                                                                                                  

 

                                       

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Pieszczu
  Pieszcz 46
  76 - 113
  Postomino
 • 59 810 86 96
  511 783 966

Galeria zdjęć