Nawigacja

Absolwenci

Zuchy

 

Długo wyczekiwane mundurki dotarły do naszej gromady. Pragniemy złożyć serdecznie podziękowania osobom, które pomogły zebrać środki na ich zakup:

~ Panu Arkadiuszowi Ratajskiemu, właścicielowi firmy handlowej„AREK” za wsparcie finansowe,

~ Rodzicom za włączenie się w akcję „Znicz” oraz słodkie wypieki,

~ Gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły za włączenie się w akcję „Znicz”.

Dzięki Wam umocniło się poczucie przynależności dzieci do ZHP.

Czuwaj!

dh Agata Emmerling

pwd Małgorzata Banasiak

 Wiosna u Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „ Promyki”

     Wiosna jest chyba najpiękniejszą porą roku, przynoszącą śpiew ptaków, słońce, zieleń i chęć do działania. Nic więc dziwnego, że wszystkim poprawiają się humory i pragną zarazić radością innych. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ Promyki”w ZS Pieszcz, biwakując w szkole, postanowiła zachęcić wiosnę do przybycia, ozdabiając teren przy szkole. Wspólnie posadziliśmy wiosenne kwiatki i odnowiliśmy skrzynki na kwiaty. Dla młodszych kolegów zrobiliśmy kolorową „Panią Wiosnę”, która obserwuje ich na szkolnym korytarzu i cieszy się, że dzieci są takie radosne. 
Pogoda nam dopisała, nie padało i wiatr też się uspokoił, więc postanowiliśmy rozpocząć sezon na pieczone kiełbaski. Starsi harcerze w tym celu profesjonalnie przygotowali ognisko, przy którym fajnie było się ogrzać, wspólnie pośpiewać i upiec pyszne kiełbaski. A muszę przyznać, że po takiej aktywności posiłek na świeżym powietrzu po godz. 20.00 smakował nam najbardziej  na świecie.
 Tradycyjnie nie spaliśmy prawie do rana, ale w sobotę rano, przed rozstaniem, udało nam się jeszcze pośpiewać i pośmiać przy pląsach.
 Rodzicom składamy serdeczne podziękowanie za wiosenne kwiaty, a wszystkim zuchom i harcerzom za wspaniałe zaangażowanie i mile spędzony czas.                          
                                                                                                                Czuwaj!
                                                                                  dh Agata Emmerling i pwd Małgorzata Banasiak

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

    Dnia 16.12.2016r. około godziny 10.30 przybędzie do nas Betlejemskie Światło Pokoju, które będzie można odebrać własnego znicza i zabrać do domu (zachęcamy do zapoznania się z historią Betlejemskiego Światła Pokoju). 
    Życzymy wszystkim, aby Betlejemskie Światło Pokoju przyniosło miłość, radość, zdrowie i spokój  w tym szczególnym bożonarodzeniowym czasie oraz szczęście w Nowym Roku 2017.

Zuchy i harcerze Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„ Promyki” oraz pdw M. Banasiak i dh A. Emmerling

Betlejemskie Światło Pokoju 2016
W grudniowe dni skauci z całego świata przygotowują się do przyjęcia symbolu pokoju i pojednania – Betlejemskiego Światła Pokoju – jednego z kluczowych wydarzeń Związku Harcerstwa Polskiego. 9 grudnia, po raz dwudziesty szósty, płomień rozpalony został w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie, niesiony rękoma skautów, przybył do Wiednia, a stamtąd na Słowację. Następnego dnia, po słowackiej stronie Tatr – harcerze z ZHP odebrali go od skautów słowackich. W niedzielę 11 grudnia w Kościele Świętego Józefa w Svicie pod Popradem czekało na Światło ponad 1600 harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy zaraz po ceremonii przekazania zawieźli Światło w rodzinne strony. W ten sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją drogę, by znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy chcą przyjąć je do swoich domów.
Idea
Historia zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W 29 - letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci WOSM z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.
Hasło 2016 – „Odważnie twórzmy pokój”
Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Odważnie twórzmy pokój”. Pokój trzeba szerzyć – wnosić i wprowadzać w codzienne życie, powinien dotyczyć naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają. My, harcerze Związku Harcerstwa Polskiego nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem tworzenie pokoju wymaga od nas, harcerzy i wszystkich ludzi, wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem nawet własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego, „ja”. Tworzenie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to, kim i jaki on jest. Betlejemski Ogień niech umacnia nasze braterstwo i współpracę dla dobra człowieka – nie tylko podczas akcji, ale i całego nadchodzącego roku. 
Historia akcji
Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od austriackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce – w tym roku kolej na Słowaków. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

Betlejemskie Światło Pokoju w Hufcu ZHP im. WOP w Sławnie zapłonie 16 grudnia. Otrzymamy je z pobliskiego Hufca ZHP Ziemi Słupskiej im. Obrońców Wybrzeża. Tego dnia zostanie ono przekazane do Związków Drużyn ZHP: gminy Postomino, gminy Malechowo oraz miasta i gminy Darłowo. W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie wierni będą mogli je odebrać 17 grudnia podczas mszy o godzinie 18.00. Zuchy i harcerze Związku Drużyn ZHP Miasta i Gminy Sławno, niosąc Płomień z Betlejem, odwiedzą instytucje samorządowe, szkoły i zakłady pracy w dniach 19-20 grudnia. Niech ten wyjątkowy symbol pokoju i braterstwa przyniesie wszystkim radość z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Niech gości w sercach każdego z nas nie tylko podczas wigilijnej kolacji. Niech trwa!
hm. Jacek Błaszczyk
Szef Biura KH ZHP Sławno

Biwak Zuchów i Harcerzy w ZS w Pieszczu

 

        W dniach 25-26.11.2016 r. w Zespole Szkół  w Pieszczu spotkały się  gromady zuchowe i  drużyny harcerskie z Gminy Postomino na dwudniowym biwaku w ramach czwartego już przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Drużyn  zadania publicznego w zakresie upowszechniania działań kulturalnych pod nazwą „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”, którego organizatorem były zuchy  oraz harcerze z Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu.  Celem biwaku, w którym uczestniczyło 80 osób, było integrowanie grup zróżnicowanych wiekowo, umożliwienie zuchom  i harcerzom, osobom w wieku emerytalnym udziału we wspólnym spotkaniu, uczeniu się wzajemnej tolerancji, zrozumienia i właściwej komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy na zajęciach: plastycznych, wokalnych i tanecznych.

       Biwak rozpoczął się hymnem harcerskim i krótkim apelem, podczas którego komendantka ZD phm Lilia Stolarek-Bojko  przyjęła meldunki przybocznych oraz szóstkowych dryżyn i gromad. Następnie drużynowa Małgorzata Banasiak bardzo serdecznie powitała zuchów i harcerzy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki''( drużynowa Lilia Stolarek-Bojko), harcerzy z 25 WDH im ppor. Emilii Gierczak z Postomina( drużynowa Anna Wegner),  8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic ( drużynowa Emilia Foryś), WDH „ Promyki” ( dh Agata Emmerling) oraz zaproszonych gości: 

- komendanta Hufca ZHP Sławno hm. Barbarę Sobczak,

- z-cę komendanta ds Kształceniowych hm. Ryszarda Sobczaka,

- przewodniczącą Stopni Instruktorskich hm. Helenę Zawadę,

- z-cę dyr ZS Pieszcz Panią Halinę Jóźwik oraz rodziców obecnych na apelu.

    Komendant hm. dh Barbara Sobczak oraz z-ca komendanta  hm. dh Ryszard Sobczak, wyrazili ogromne zadowolenie z możliwości uczestniczenia w spotkaniu wszystkich zuchów i harcerzy Gminy Postomino w ZS w Pieszczu oraz życzyli wszystkim udanego biwaku. Komendant hm. dh Barbara Sobczak wręczyła wszystkim gromadom i drużynom dyplomy za uczestnictwo w konkursie "Bądźcie świadkami miłosierdzia".

   Wszystkich przybyłych powitała również wicedyrektor, Pani Halina Jóźwik życząc udanej zabawy i realizacji zaplanowanych działań.

Po apelu nasi Goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez naszych wspaniałych rodziców, natomiast zuchy i harcerze rozpoczęli zakwaterowanie. Następnym punktem tego dnia było spotkanie  z zespołem „ Pieszczanki” i wspólne śpiewanie oraz zabawa andrzejkowa z wróżbami i dyskoteką. Pomimo intensywnie  i wesoło spędzonego dnia i tak trudno było zasnąć. Nocne pogaduszki trwały chyba do czwartej i wszystko wskazywało na to, że rano będą kłopoty ze wstawaniem, ale nasze zuchy i harcerze to są dzielne „Zuchy” i o siódmej trzydzieści już byli na nogach. 26.11.20116r. po gimnastyce i śniadaniu rozpoczęły się przygotowania do warsztatów artystycznych, decoupage prowadzonych przez Panią Jadwigę Czerwińską oraz witrażu angielskiego, którego naukę prowadziła dh Małgorzata Banasiak.

Okazało się, że mamy mnóstwo utalentowanych zuchów i harcerzy. Wykonali przepiękne prace, zaprojektowane wg własnych pomysłów, których wystawa odbyła się w ZS w Pieszczu, SP w Staniewicach, ZS w Postominie oraz w CKiS w Postominie.

      Wszystkie  zaplanowane cele zrealizowaliśmy dzięki  Pani dyrektor Renacie Mazur- Wojciechowskiej, prezes Stowarzyszenia „ M.I.S.J.A”, wspaniałemu Zespołowi „Pieszczanki”, Pani Jadwidze Czerwińskiej oraz naszym Rodzicom.  Czuwaj!

 WDH „Promyki” Pieszcz

 

II Przegląd Piosenki Religijnej

18 października 2016 r. w Domu Harcerza w Sławnie po raz drugi zorganizowano Przegląd Piosenki Religijnej, który oprócz konkursu plastycznego, był formą złożenia hołdu wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II i uświetnieniem obchodzonego pod hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia” XVI Dnia Papieskiego. Spotkanie z piosenką religijną rozpoczęto od wspólnego wykonania „Barki” – ulubionej pieśni polskiego papieża, do której słowa w 1974 r. napisał ks. Stanisław Szmidt. Po tym pełnym wzruszenia i przywołującym wiele wspomnień o Karolu Wojtyle momencie, uczestnicy w trzech kategoriach wiekowych przystąpili do prezentacji utworów. Zuchy, harcerze i harcerze starsi wykonali aż trzydzieści dwie pieśni, które z uznaniem i uwagą wysłuchało jury w składzie: ks. dr Leszek Szurek – proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie, pan Bogumił Płachecki – nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Sławnie oraz hm. Maria Szewczyk – instruktor sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP. W oparciu o regulamin przeglądu, komisja wyłoniła zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami. Laureatką II Powiatowego Przeglądu Piosenki Religijnej Hufca ZHP Sławno w kategorii solistów gromad zuchowych została Karolina Jarosz z 7. GZ „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu, miejsce drugie zajęła Klaudia Padewska z Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu. Najmłodsze uczestniczki zaśpiewały utwory: „Zuch kocha Boga”, „Świeć gwiazdeczko, świeć” oraz „Sie je, je” i „Jezus siłą mą”. W kategorii solistów drużyn harcerskich I miejsce zdobyła Patrycja Pawłowska z Próbnej WDH „Promyki” w Pieszczu („Wciąż mnie zadziwiasz Panie” i „Bądź jak ptak”), kolejne: Julia Janicka z 50. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Władysława Sikorskiego z Kopnicy („Dzielmy się wiarą”, „Jest tylko jeden Pan”) i Laura Subicka z 27. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu („List do Boga” i „Chwała Tobie Panie”). Zwycięstwo w kategorii solistów drużyn starszoharcerskich odniosła Nikola Fornal z 50. WDH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy („List do Boga” i „Ty tylko mnie prowadź”), pokonując reprezentantkę 25. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie druhnę Dominikę Wielińską, która zaśpiewała „Byłem sam” oraz „Ty tylko mnie prowadź”. Pieśni „Dotknij Panie moich oczu” i „Bóg tak umiłował świat” pozwoliły odnieść sukces zuchom z 50. WDH im. Władysława Sikorskiego w Kopnicy w kategorii zespołów. Tuż za nimi uplasowali się członkowie 7. GZ „Kosmiczna Gromada” w Ostrowcu („Tyle dobrego”, „Tato, nie boje się, gdy jest ciemno”) oraz Próbnej WDH „Promyki” z Pieszcza. „Promyki” wykonały utwory: „Na drugi brzeg” i „Moje oczy to widziały”. W zespołach drużyn młodszoharcerskich triumfowała sławieńska 6. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Dzieci Neptuna” („Ty tylko mnie prowadź” i „Gonię Ciebie Panie”), wyprzedzając 27. WDH im. Jerzego Kukuczki z Ostrowca, której reprezentantki zaśpiewały „Hymn o Krzyżu” i „Uczniowie Pana” oraz „Promyki” z Pieszcza wykonujące „Uwielbiam imię Twoje Panie” i Dotknij Panie moich oczu”. W pionie zespołów drużyn starszoharcerskich laureatami przeglądu zostały harcerki z drużyny im. Jerzego Kukuczki w Ostrowcu, które zachwyciły interpretacją utworów „Matko o twarzy jak ziemia czarna” i „Ruszaj, ruszaj”. Drugie miejsce zajęła drużyna z Postomina - 25. WDH im. ppor. Emilii Gierczak, prezentując „Nadejdzie dzień” i „Matka, która pod krzyżem stała”.

Przewodniczący składu sędziowskiego ks. Leszek Szurek wręczając wyróżnienia, podkreślił wysoki poziom zaprezentowanego dorobku artystycznego wykonawców i podziękował drużynowym za przygotowanie uczestników do udziału w przeglądzie. Wyraził także swoją radość z zainteresowania postacią Świętego Jana Pawła II. Zachęcał również do szukania Jego nauk w każdym aspekcie własnego życia i do bycia miłosiernym.

hm. Jacek Błaszczyk

 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W ZWIĄZKU DRUŻYN GMINY POSTOMINO 

  21 października na Placu Dożynkowym w Postominie miało miejsce kolejne już  w tym roku harcerskim spotkanie zuchów i harcerzy z gromad  i drużyn działających na terenie gminy Postomino.  Święto Pieczonego Ziemniaka, którego organizatorami były zuchy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki'' oraz harcerze z 25 WDH im ppor. Emilii Gierczak z Postomina rozpoczęto punktualnie o godzinie 15.10.   Na zabawę z ziemniakiem w roli głównej przybyły zuchy i harcerze z 8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic ( drużynowa Emilia Foryś) i Próbnej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Promyki” w Pieszczu ( drużynowa Małgorzata Banasiak). Celem tej terenowej zbiórki, w której uczestniczyło ponad 50 zuchów i harcerzy  było kształtowanie wśród nich umiejętności wspólnej  zabawy, promowanie aktywności  w konkurencjach i zabawach, rozwijanie postaw  koleżeńskich i współpracy w grupie, utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w pobliżu otwartego ognia oraz integracja zuchów i harcerzy z terenu Gminy Postomino.

   Zbiórkę rozpoczęto krótkim apelem, podczas którego komendantka ZD phm Lilia Stolarek-Bojko powitała wszystkich miłośników ziemniaków i przedstawiła program ziemniaczanego święta. Miłą niespodzianką było odczytanie przez dh Dominikę z 25 WDH listu znalezionego na miejscu zbiórki i zaadresowanego do zuchów i harcerzy z terenu gminy Postomino - nadawcą tajemniczo znalezionego listu okazał się Król Kartofel I.  Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przygotowanych przez drużyny zadań:  Napisanie i recytacja wiersza o ziemniaku - zadanie wylosowane przez Próbną WDH z Pieszcza,  Opracowanie krótkiej rozprawy na temat historii ziemniaka; skąd pochodzi, gdzie się go uprawia, co to są pataty, co robi się z ziemniaków, jakie mają one wartości odżywcze itd. - to tylko niektóre informacje, które przekazali  pozostałym uczestnikom członkowie 8 WDH ,,Gryf'' ze Staniewic, Wystawę rzeźb ziemniaczanych przygotowały na ognisko zuchy z 30 GZ ,,Szumiące Muszelki'' a harcerze z 25 zaprezentowali wszystkim zebranym przygotowaną piosenkę o ziemniaku.

   Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich prezentacji  uczestnicy zasypali w ognisku  własnoręcznie owinięte w folię aluminiową ziemniaki, następnie  podzieleni na drużyny   rozpoczęli  zdrową sportową rywalizację uczestnicząc w konkursach sprawnościowych i  wiedzowych  z ziemniakiem w roli głównej. Drużyny: Frytek, Pyz, Placków ziemniaczanych oraz Talarków dzielnie walczyły podczas: ,, Sadzenia ziemniaków'',  ,,,Ziemniaczanej koszykówki'', ,, Obierania ziemniaków na czas'', ,, Slalomu z ziemniakiem'', ,, Układania powiedzenia ludowego o ziemniaku'' i wielu innych ziemniaczanych konkurencji.  Podczas  tak aktywnie spędzonego czasu nie zabrakło miejsca na pieczenie kiełbasek oraz wspólne śpiewanie przy ognisku.  Wszyscy uczestnicy ziemniaczanego święta zostali nagrodzeni  słodkimi upominkami   Święto Pieczonego Ziemniaka w Związku Drużyn ZHP Gminy Postomino  to kolejne  przedsięwzięcie z realizowanego przez Związek Drużyn  zadania publicznego w zakresie upowszechniania działań kulturalnych pod nazwą „W poszukiwaniu pasji i zainteresowań”.

                       30 GZ ,, Szumiące Muszelki'' i 25 WDH im ppor. E Gierczak z Postomina

 

Start Harcerski w Staniewicach

 

    Dnia 22.06.2016r.  Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „ Promyki” ZS Pieszcz była współorganizatorem  Startu Harcerskigo w Szkole Podstawowej w Stanieicach. na którym dowiedzieliśmy się, że ZHP przy szkole działa już 60 lat. W związku z tym mieliśmy zaszczyt poznać Druhny i Druhów  tworzących pierwsze drużyny zuchowe i harcerskie tamtych lat . Z przyjemnością wysłuchaliśmy  wzruszających wspomnień. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej uroczystości. Na zakończenie dodam, że Start Harcerski w Staniewicach odbył się w ramach projektu „ W poszukiwaniu młodych talentów” realizowanego przez harcerzy i gromady zuchowe Gminy Postomino, do których my tez należymy. Czuwaj!  


                                                                                                                   
 dh    Agata Emmerling
pwd Małgorzata Banasiak   

 

 

Start Harcerski w Sławnie

 

      W piątek – 30 września 2016r. odbyła się oficjalna inauguracja nowego roku harcerskiego sławieńskiego Hufca ZHP im. WOP.  W Domu Harcerza spotkało się blisko dwustu zuchów, harcerzy i instruktorów, by wspólnie dać wyraz swojej gotowości do harcerskiej służby i realizacji zadań, które zaplanowano na rok 2016/2017. Zbiórkę rozpoczęto poprowadzonym przez druha Marka Jarosza apelem i odczytaniem rozkazu specjalnego komendantki hufca druhny hm. Barbary Sobczak. Następnie uczestnicy Harcerskiego Startu udali się na Cmentarz Komunalny, by tradycyjnie oddać hołd poległym i pomordowanym w 1939 r. harcerzom – obrońcom Grodna. Po powrocie do siedziby hufca, wszyscy mogli posilić się pyszną grochówką i skosztować prawdziwie domowych wypieków. Kolejnym punktem wrześniowej zbiórki było zwiedzanie „kącika historycznego” druha hm. Pawła Bluma, w którym zgromadził wiele osobistych eksponatów związanych z jego osobą i historią hufca. My braliśmy udział po raz pieszy i otrzymaliśmy upominek i słodkości. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć. Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!


                                                                                              dh Agata Emmerling
                                                                                      pwd Małgorzata Banasiak

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Pieszczu
    Pieszcz 46
    76 - 113
    Postomino
  • 59 810 86 96
    511 783 966

Galeria zdjęć