Nawigacja

Absolwenci

Ramowy Rozkład Dnia

Ramowy Rozkład Dnia
Grupa Kangurki (5-6 latki)
 
Godzina
Rodzaje zajęć
8.00-8.20
Schodzenie się dzieci, rozmowy kierowane, poranne czytanie dzieciom.
8.20-8.40
Ćwiczenia poranne. Organizowanie warunków do kształtowania
prawidłowej postawy ciała, przekazywanie wiedzy m.in. o zdrowym
stylu życia.
8.40-9.10
Śniadanie. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas
spożywania posiłków, kształtowanie nawyków higienicznych,
rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.
9.10-9.40
Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych
zajęć programowych sprzyjających rozwijaniu aktywności społecznej,
poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej, zajęcia
gimnastyczne.
9.40-10.40
Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach
zainteresowań, zabawy tematyczne. Obserwacja pedagogiczna,
praca indywidualna z dziećmi.
10.40-11.00
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, za
jęcia logopedyczne, zajęcia umuzykalniające itp.
11.00-11.30
Przygotowanie do obiadu. Pełnienie dyżurów przez dzieci,
zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.
Obiad.
11.30-11.50
Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.
11.50-12.50
Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, w szczególności
zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych. Prowadzenie
obserwacji, wycieczki, spacery.
12.50-13.30
Dowolna działalność dzieci. Czynności organizacyjne, zabawy
ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez
nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Obserwacja
pedagogiczna, praca indywidualna z dziećmi.
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Pieszczu
    Pieszcz 46
    76 - 113
    Postomino
  • 59 810 86 96
    511 783 966

Galeria zdjęć