Nawigacja

Absolwenci

Wykaz treści kształcenia

Nagłówek

Wykaz treści kształcenia w poszczególnych edukacjach przedmiotowych                                w okresie od 25 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

 

klasa

Przedmiot

Liczba godzin   w tygodniu

Planowa-na

łączna liczba godzin                 od 25.03-24.04.2020

 

Treści nauczania

Nauczyciel

3/4latk

edukacja przedszkolna

25

5

1. Kolory wiosny/ Spacer w poszukiwaniu oznak wiosny.

Agata Jóźwik           

edukacja przedszkolna

25

5

2. Kolory wiosny/Założenie hodowli rzeżuchy.

 

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

3. Kolory wiosny/ Wykonanie pracy plastycznej pt.:”Przebiśniegi”.

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

4. Kolory wiosny/Wykonanie ćwiczeń grafomotorycznych.

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

5. Kolory wiosny/Ćwiczenia logopedyczne buzi i języka.

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

6. Prezentacja multimedialna „Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym?”. Przygotowana na platformie www.genial.ly

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

7.Wielkanoc/Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka.

Ćwiczenia grafomotoryczne.

Agata Jóźwik

Język angielski

edukacja przedszkolna

25

5

1. Powtórka z języka angielskiego, zwierzęta „Let's go to the Zoo” - Super Simple Learning.

8. Propozycje ćwiczeń grafomotorycznych.

Zaprezentowanie pomysłu na prace plastyczną”Kurczaczek”

Agnieszka Dyrcz

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

9.„Co to są pisanki i co to są kraszanki” prezentacja multimedialna na platformie www.genial.ly

Piosenka „Wygibasy z naszej klasy” www.youtube.com

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

10. Zagadki o zwierzętach ze strony na Facebooku „Inspiracje na każdą okazję”.

Piosenka o zającu , Śpiewające Brzdące „Hopla, hopla!”

Kodowanie na dywanie.

Agata Jóźwik

edukacja przedszkolna

25

5

11. Prezentacja multimedialna na platformie www.genial.ly „Zwyczaje Wielkanocne”.

Propozycje wielkanocnych zabaw ze strony www.przedszkolankowo.pl

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

12. Wiosna na wsi/Zwierzęta na wsi.

Quiz wiedzy Zwierzęta na wiejskim podwórku. Słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica A. Widzowskiej „Nauka pływania”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji przygotowanej na platformie www.genial.ly

Oglądanie krótkiego filmu z serii „Jedynkowe przedszkole” pt.: „Wieś i miasto” na platformie youtube.com

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

13. Wiosna na wsi/Co słychać wiosną na wsi?

Słuchanie odgłosów zwierząt z wiejskiego podwórka „Zwierzęta na wsi część 1 i 2” https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

Kolorowanie krowy

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

14. Wiosna na wsi/Na wiejskim podwórku.

Oglądanie zdjęć zwierząt gospodarskich, nazywanie ich. Naśladowanie głosów: krowy, koguta, barana i kozy. Liczenie zwierząt. Wykonanie pracy plastycznej z plasteliny (koń, krowa, kura, kot, pies, kaczka itp.)Powtórka z angielskiego, piosenka „Put on Your shoes”

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

15. Wiosna na wsi/W chlewiku

Nauka rymowanki „Wyszły w pole kurki trzy”. Rozwiązywanie zagadek o domach zwierząt (chlew, kurnik, stajnia). Dopasowywanie miejsca zamieszkania zwierzęcia do zwierzęcia (np. kura-kurnik itd.)

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

16. Wiosna na wsi/Kogo spotkamy wiosną na wsi?

Słuchanie wiersza H. Bechlerowej czytanego przez rodzica „Na podwórku”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Zabawa językowa Mamy i ich dzieci. Obrazki zwierzęcych mam (lochy, kozy, krowy, klaczy, kwoki, kotki) i ich dzieci – łączenie.

Rozwiązywanie zagadek.

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

17. Dbamy o przyrodę/Segregujemy śmieci.

Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Porządek”. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Smok Segregiusz”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji.

Propozycja zabawy ruchowej „Rzut do kosza” ( z wykorzystaniem zgniecionych,zużytych kartek).

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

18. Dbamy o przyrodę/Wypoczynek w lesie i nad wodą. Wysłuchanie piosenki „Ekokultura” https://www.youtube.com/watch?v=6jIaQJIaNCs (Źródło www.blizejprzedszkola.pl). Rozmowa z rodzicem na temat potrzeby segregowania odpadów.

Agata Jóźwik

 

edukacja przedszkolna

25

5

19.Dbamy o przyrodę/Wiosenne porządki w ogródku.

Poznawanie sprzętów ogrodniczych, odgadywanie ich nazw. Kolorowanie tulipana http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/dwa-tulipany  Propozycja aby dzieci pomogły rodzicom uporządkować ogródek lub balkon.

Agata Jóźwik

0 oddział przedszkolny

edukacja przedszkolna

24

5

1.  Wiosenne Przebudzenia

Szukamy wiosny w Parku.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

2. Wiosenne Przebudzenia

Wiosna budzi zwierzęta.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

4

3. Wiosenne Przebudzenia

Wiosenne symetrie.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

4.Wiosenne Powroty. Jajko i jego tajemnice.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

5. Wiosenne Powroty

Poznajemy budowę ptaka.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

6. Wiosenne Powroty

Ptasie Gniazda

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

7. Wiosenne Powroty

Ptasie koncerty.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

4

8. Wiosenne Powroty

Ptasie pióra.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

9. Wielkanoc

Wielkanocne Malowanie.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

10. Wielkanoc

Koszyczek Wielkanocny.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

11. Wielkanoc

Wielkanoc tuż-tuż.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

12. Gramy w zielone- wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

13. Mieszkańcy wiejskiego podwórka- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

4

14. Człowiek i zwierzęta- zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

15. Potęga wody- kształtowanie świadomości ekologicznej.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

16. Jestem przyjacielem przyrody- rozumienie konieczności ochrony środowiska.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

17. Żabki, Żaby, Żabusie- rozwijanie zainteresowań życiem zwierząt.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

5

18. Co nam daje las- rozwijanie zainteresowań życiem roślin.

Kornelia Pituła

edukacja przedszkolna

24

4

19. Mali ekolodzy- rozwijanie mowy.

Kornelia Pituła

religia

1

 

1. Opowieść o Jezusie w Ogrodzie Oliwnym.

Monika Zagorodnikow

 

 

 

 

 

I

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Co wiosną słychać u zwierząt?

Wprowadzenie liczby 14 w aspekcie głównym i miarowym. Wiosenne zachowania i zwyczaje zwierząt. Wprowadzenie liter ż, Ż – czytanie i pisanie liter, wyrazów i zdań z poznanymi literami. „Wiosenne motyle” – praca plastyczno- -techniczna zgodnie z instrukcją obrazkową

Magdalena Ochocka-Gastół

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Wiosna nad rzeką

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 14. Wprowadzenie dwuznaku rz, Rz (rzeka). Ćwiczenia w czytaniu oraz pisaniu wyrazów i zdań z nowo poznanym dwuznakiem. „Wiosenne drzewa” – praca plastyczna, malowanie farbami plakatowymi.

Magdalena Ochocka-Gastół

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Witamy wiosnę

Tworzenie ciągów liczbowych wg podanych warunków. Porządek i rytm w organizacji czasu – nazwy miesięcy, odczytywanie i zaznaczanie pełnych godzin na zegarze. (Korelacja z informatyką)  Ćwiczenia w czytaniu tekstu „My chcemy wiosny!”. Tworzenie par wyrazowych i uzupełnianie nimi zdań opisujących Wiosnę i Marzannę.

Magdalena Ochocka-Gastół

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Umiemy postępować ze zwierzętami

Opowiadanie i tworzenie ilustrowanej przygody ze zwierzątkiem na podstawie tekstu „Wściekły chomik” i historyjki obrazkowej. Ustalanie zasad właściwej opieki nad domowymi zwierzętami na podstawie własnych doświadczeń i  sytuacji przedstawionych w podręczniku. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt domowych, nieznanych i dziko żyjących. Wprowadzenie liczby 15. Godziny na zegarze. (korelacja z informatyką)

Magdalena Ochocka-Gastół

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Wyruszamy na rowerowy szlak.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 15, obliczenia pieniężne, odczytywanie godzin na zegarze. (korelacja z informatyką) Opowiadanie „Wyprawa rowerowa”. Przygotowania roweru do jazdy po zimie – doświadczenia własne. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz. „Rower” – wykonanie pracy plastycznej. Budowa roweru – karta pracy.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Ostrożności nigdy za wiele.

Wyrabianie właściwych postaw wobec nieznajomych na podstawie własnych doświadczeń i tekstu „Magda sama w domu”. Tworzenie wg własnego pomysłu ilustrowanej książeczji „Dbamy o własne bezpieczeństwo”. Powtórzenie umiejętności matematycznych: rozwiązywanie prostych zadań z treścią, obliczenia w zakresie 15.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Kto nam pomaga?

Pomoc udzielanej ludziom przez policję, straż pożarną i pogotowie ratunkowe w życiu codziennym i w sytuacjach wyjątkowych – praca z ilustracją w podręczniku. Wskazywanie sytuacji, w których dziecko może się zwrócić o pomoc do służb alarmowych. Poznanie numerów alarmowych. Wprowadzenie liczby 16. Liczba 16 w aspekcie głównym i porządkowym, numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania. Wykonanie zawieszki z numerami alarmowymi zgodnie z instrukcją.

Magdalena Ochocka-Gastół  

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Na polu.

Zmian, jakie zachodzą w ciągu roku na polach uprawnych. Czytanie i słuchanie tekstu informacyjnego. Praca w polu – zabawy naśladowcze na podstawie uzyskanych informacji. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia w zakresie 16.

Magdalena Ochocaka-Gastół  

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Na wiejskim podwórku.

Wskazywanie bohaterów wysłuchanego opowiadania i określanie ich cech. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ś, Ś. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Uzupełnianie luk wyrazowych w zdaniach. Wprowadzenie liczby 17 w aspekcie głównym i porządkowym, nauka jej pisania. Wykonanie papierowej zabawki „Gdacząca kura” zgodnie z instrukcją.

Magdalena Ochocka-Gastół  

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Czytanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej „Na wielkanocnym stole”. Przygotowania do Wielkanocy i tradycje związane z tymi świętami. Opisywanie wielkanocnego stołu. Wykonanie ozdobnego wielkanocnego jaja zgodnie z podaną instrukcją. Opracowanie rysunkowego przepisu na wielkanocne danie. Układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych.

Magdalena Ochocka-

Gastół   

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Wielkanocne zwyczaje.

Przypomnienie zwyczajów wielkanocnych na podstawie ilustracji i własnych wiadomości. Ustalanie zawartości wielkanocnego koszyczka. Wykonanie papierowych koszyczków na podstawie instrukcji obrazkowej. Grupowanie zgodnie ze wskazaną liczbą. Obliczenia pieniężne – zabawa w sklep.

Magdalena Ochocka-Gastół  

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Zwierzęta wokół nas

 Próba odpowiedzi na pytanie Dlaczego ludzie hodują zwierzęta? – na podstawie tekstu i własnych wiadomości. Nazwy zwierząt i ich młodych. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej si, Si. Liczba 18 w aspekcie głównym i porządkowym. „Na wiejskim podwórku” – zabawy naśladowcze.

Magdalena Ochocka-Gastół  

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Zapraszamy gości.

Wiersza Jana Brzechwy „Kwoka”– ocena postępowania bohaterki wiersza, udzielanie jej porad. Ustalanie zasad przyjmowania gości na podstawie wiersza i własnych doświadczeń. Dramowe ilustracje zachowań związanych z przyjmowaniem gości. Tworzenie form liczby mnogiej wyrazów zakończonych spółgłoską miękką ś. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu w zakresie 18, obliczenia pieniężne.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: W wiejskiej zagrodzie.

Opowiadanie Aty Rzeckiej „Bocianie opowieści”. „Spotkanie na podwórku” – utrwalanie nazw zwierząt hodowlanych. Nazwy zabudowań w gospodarstwie wiejskim. Ćwiczenia rozwijające pamięć i kreatywność. „Wiejska zagroda” – wykonanie makiety wiejskiej zagrody z różnych materiałów. Gra matematyczna.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Lubimy fantazjować.

Wprowadzenie liczby 19 w aspekcie głównym i porządkowym, numeracyjne przypadki dodawania i odejmowania. Opowiadanie Zofii Staneckiej „Rysunek” i wiersz Natalii Usenko „Fantazja”. Utrwalenie pisowni wyrazów z ś, si. „Wyczarowane z plamy” – wykonanie farbami obrazu z wykorzystaniem barwnej plamy. Zabawy z różnymi piłkami.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Wieczór ciekawych opowieści

Sposoby spędzania wieczorów w rodzinnym gronie. Omówienie ilustracji i tekstu. Wprowadzenie liter ć, Ć na oznaczenie głoski miękkiej – ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej. Opowiadanie fantastycznych historii. Rozwiązywanie zadań – obliczenia w zakresie 19. Tabele pionowe.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: O zachowaniu w teatrze.

Wprowadzenie liczby 20 i nauka jej pisania. Analiza i rozwiązywanie zadań tekstowych. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ci, Ci. Ćwiczenia w czytaniu tekstu z uwzględnieniem poziomu trudności. Informacje na temat wizyt w teatrze na podstawie opowiadania „Czyste ubranie”, ilustracji i własnych doświadczeń. Tworzenie regulaminu zachowania się w teatrze. Zabawy z piłkami.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

4

Temat: Aktorzy w teatrze lalek.

Rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne w zakresie 20. Mierzenie i porównywanie długości pasków. Wzbogacanie słownictwa związanego z teatrem. Wyglądu teatru – na podstawie ilustracji. Rodzaje lalek teatralnych. Czytanie z udziałem rodziców tekstu „Kto się tak kłóci?”. Opis wyglądu pacynki, kukiełki i marionetki.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

17

3

Temat: Woda potrzebna na co dzień.

Znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin na podstawie ilustracji, zdjęć oraz własnych doświadczeń. Prawda i humor w wierszu Jana Brzechwy „Żaba”. Przenośne znaczenie zwrotów z wiersza. Pisownia wyrazów z głoskami miękkimi ś, si. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Zabawy bieżne i rzutne.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

27.04 2020 r.

17

3

Temat: Czysta woda zdrowia doda.

Czysta woda jako konieczny warunek zachowania zdrowia człowieka i istnienia świata przyrody – na podstawie wysłuchanego tekstu oraz własnych doświadczeń. Wprowadzenie liter ź, Ź na oznaczenie głoski miękkiej. Dodawanie w zakresie 20 – porównywanie sum i różnic. „Czysta woda zdrowia doda” – wykonanie plakatu techniką kolażu. Zabawy ruchowe

Magdalena Ochocka-Gastół

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

28.04.2020 r.

17

3

Temat: Wszyscy potrzebują wody.

Życiodajne znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin na podstawie tekstu i własnych doświadczeń. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi. Rozmowa na podstawie ilustrowanego opowiadania „Wędrówka kropelki wody”. Układanie i rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne w zakresie 20. „Akwarium” – przestrzenna praca konstrukcyjna

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

29.04.2020 r.

17

4

Temat: Oszczędzamy wodę.

Zasoby wodne świata. Sposoby oszczędzania wody. Układanie rymowanek o wodzie. Rozwiązywanie zadań tekstowych wymagających nietypowych rozwiązań. Nauka piosenki „Kałużowy deszcz”. Improwizacja akompaniamentu do piosenki. Rozpoznawanie odgłosów związanych z wodą. Realizacja schematów rytmicznych. Wykonywanie instrumentu muzycznego z puszki.

Magdalena Ochocka-Gastół

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Magdalena Ochocka-Gastół

 

religia

2

2

1. Wielki Tydzień- Wielkie Dni, Niedziela Palmowa.

Monika Zagorodnikow

 

Język angielski

2

6

1. A blue T-shirt. Niebieska podkoszulka.

2.Chant Put on your trousers. Nauka rymowanki.

3. My clothes. Ubrania. Kolory.

4.  It’s hot. Jest gorąco.

5. My clothes. Moje ubrania.

6.  Easter.

Agnieszka Dyrcz

II

1. edukacja polonistyczna

5

17

1. Mądry tata pokazuje synowi świat.

2. Nasza rodzina to największy skarb.

3. Zabawa w teatr – inscenizujemy baśń o Kopciuszku.

4. Kopciuszek smutny i Kopciuszek szczęśliwy – bawimy się w teatr.

5. Czy już potrafisz? Podsumowanie wartości

Mądrość i ciekawość poznawcza.

6. W kuchni praca wre – gromadzenie czasowników.

7. Tyle się dzieje wokół nas – wprowadzenie czasownika na podstawie pytań: co robi? co się z nim dzieje?

8. Nie warto tracić czasu – czytanie komiksu o wynalezieniu lekarstwa na nudę.

9. Jak możemy spędzać wolny czas? Tworzenie krótkich opowiadań zawierających wiele czasowników.

10. Nasza aktywność: czytamy  komiksy i tworzymy swój własny komiks.

11. Układamy życzenia wielkanocne.

12. Odwaga to bardzo poważna sprawa... Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

13. Opisujemy wygląd postaci – gromadzimy potrzebne informacje i piszemy krótkie opisy.

14. Opisujemy wygląd i inne ważne cechy swojego przyjaciela lub przyjaciółki.

15. Opisujemy swoją ulubioną zabawkę.

16. Co to znaczy być przedsiębiorczym? Rozwijanie pomysłowości poprzez literaturę dziecięcą.

17. Czy wszyscy muszą być tacy sami? Rozwijanie poczucia własnej wartości i godności.

 

Grażyna Kozera

 

2. edukacja matematyczna

4

16

1.Dzielenie liczb przez jeden.

2. Dzielenie liczb.

3.  Dzielenie liczb.

4. Utrwalenie materiału.

5. Zadania rozwijające logiczne myślenie.

6. Mierzenie za pomocą linijki.

7. Wprowadzenie metra jako jednostki pomiaru.

8. Dzielenie w zakresie 30.

9. Możenie i dzielenie w zakresie 30.

10. Rozwiązywanie zadań.

11. Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60 typu 21 + 30 = 30 + 21.

12. Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60 typu 21+30=

13. Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.

14. Rozwiązywanie zadań tekstowych.

15. Przemienność mnożenia liczb.

Dzielenie odwrotnością mnożenia.

16. Mnożenie i dzielenie liczb.

 

Grażyna Kozera

 

3. edukacja muzyczna

1

3

1. Muzyczne przygody w krajach Unii Europejskiej.

2. Poznanie piosenki Prosto z bajki.

3.  Wiosenne formy muzyczne.

 

Halina Jóźwik

 

4. edukacja przyrodnicza

1

4

1. Krajobraz nizinny.

2. Krajobraz nadmorski.

3. Krajobraz górski.

4. Krajobrazy Polski – quiz.

Grażyna Kozera

 

5. edukacja plastyczna

1

5

1. Wiosna w przyrodzie.

2.  Zaprojektowanie znaczka dowolnego zwierzęcia lub rośliny – masa solna.

3. Symbole Świt Wielkanocnych.

4. Co widzi moje oko? – przedstawienie środkami plastycznymi sytuacji inspirowanej wyobraźnią.

5. Skarby przyrody w moim regionie.

Halina Jóźwik

 

6. edukacja zdrowotna

3

6

1/2 Ćwiczenia i zabawy gimnastyczne.

3/4 Jak dbać o prawidłową postawę ciała?

5/6 Ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie obwodu stacyjnego. 

Halina Jóźwik

 

7. edukacja techniczna

1

5

1. Robot własnego pomysłu – praca z odpadów.

2. Ciasteczka wg własnego pomysłu .

3. Kartka świąteczna.

4. Wykonanie żonkili z bibuły.

5. Środki transportu wodnego – składana łódka z papieru.

Grażyna Kozera

 

8. edukacja społeczna

1

2

1. Jak na co dzień dbać o honor? Poznawanie zasad ortograficznych dotyczących pisowni h.

2. Opisujemy zabawy– nazwę, przedmioty potrzebne do zabawy, miejsce oraz ilość dzieci w niej uczestniczących.

 

 

9.. religia

2

1

1.  Zło grzechu.

 

 

10. język angielski

2

5

1. There is a river. To jest rzeka.

2. There is a river. To jest rzeka.

3. Means of transport. Nazwy środków transportu.

4. There are fields and rivers.

5. Our world. Nasz świat.

Agnieszka Dyrcz

III

1.edukacja polonistyczna

 

4

20

1. Układanie historyjki obrazkowej.

2. W muzeum historycznym – zdania oznajmujące.                      3. Co każdy Polak powinien wiedzieć o swojej ojczyźnie.

4. Moja duża i mała ojczyzna.

5. Jestem Polakiem i Europejczykiem. Reklamujemy nasz kraj.

6. Symbole Unii Europejskiej.

7. Gramatyka – co już umiem, wiem potrafię –

podsumowanie wiadomości i umiejętności.

8. Poznanie opowieści o Szeherezadzie.

9. Czytanie wybranych tekstów z Baśni tysiąca i jednej nocy. Pisownie wyrazów z h, i ch.

10. Poznanie przygód Sindbada Żeglarza. Rozwijanie czynnego słownika uczniów.

11. Tworzenie notek do książek. Pisownia wyrazów z rz i ż typu morze- może.

13. Czytanie tekstu o współczesnych dzieciach i ich problemach.

14.  Jak zachowywać się w stosunku do dzieci z ADHD.  Literowce i skrótowce.

15.  Co wiemy o pracy mózgu – praca z tekstem popularnonaukowym.

16.  Ćwiczenia w poszukiwaniu informacji z wykorzystaniem wykresów i rysunków. Pisownia wyrazów z ó niewymiennym.

17.    Rozwiązywanie zagadki: Skąd się biorą dziury w serze  na podstawie tekstu.

18. Ćwiczenia redakcyjne.

19.  Czytanie wiersza L.J. Kerna Skąd się bierze dziura w serze.

20. Ćwiczenia interpunkcyjne- utrwalenie zasad interpunkcji.

 

 

Joanna

Stempień

2.  edukacja matematyczna

5

19

1.  Obliczanie obwodów figur geometrycznych.

2.   Rysowanie figur geometrycznych i obliczanie ich obwodów.

3.   Porównywanie liczb w zakresie 1000.

4.   Liczby wielocyfrowe - tysiące, setki, dziesiątki i jedności.

5.  Dodawanie i odejmowanie typu 200 + 100 + 60, 300 - 100,  200-40.

6.   Wprowadzenie mnożenia typu 10 x 2, 10 x 20, 10 x 200. Zadania rozwijające pamięć wzrokową.

7.  Rozwiązywanie zadań.

8.  Rozwiązywanie zadań tekstowych.

9.  Układ pozycyjny – utrwalenie systemu dziesiątkowego liczb.

10. Liczby wielocyfrowe- utrwalenie wiadomości.

11.  Zadania różne. Utrwalenie liczb wielocyfrowych.

12. Doskonalenie techniki mnożenia w zakresie 100  i dodawania i odejmowania w poznanym zakresie liczbowym .

13.  Dodawanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym.

14.  Odejmowanie liczb czterocyfrowych sposobem pisemnym.

15.  Obliczenia pieniężne- oddawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych.

16. Obliczanie kosztów wprowadzenie pojęć cena, wartość, ilość.

17.  Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących ceny, wartości i ilości towarów.

18. Mnożenie pełnych dziesiątek, dodawanie i odejmowanie pełnych setek w zakresie 1000.

19. Czy już potrafisz- sprawdzenie wiadomości i umiejętności.

Joanna

Stempień

3.  edukacja plastyczna

1

5

1. Wiosna w przyrodzie.

2.  Zaprojektowanie znaczka dowolnego zwierzęcia lub rośliny – masa solna.

3. Symbole Świąt Wielkanocnych.

4. Co widzi moje oko? – przedstawienie środkami plastycznymi sytuacji inspirowanej wyobraźnią.

5. Skarby przyrody w moim regionie.

 

Halina

Jóźwik

4.edukacja przyrodnicza             

1

4

1. Wody płynące – rzeki od źródła do ujścia.

2.  Wody stojące - życie w zbiorniku wodnym .

3. Górskie parki narodowe, pomniki przyrody i rezerwaty – podsumowanie wiadomości.

4.  Zjawiska zagrażające naszej planecie. Sposoby i formy ochrony przyrody w Polsce.  

 

 

Joanna Stempień

5. edukacja muzyczna

1

3

1. Muzyczne przygody w krajach Unii Europejskiej

2. Poznanie piosenki Prosto z bajki.

3. Wiosenne formy muzyczne.

Halina Jóźwik

6. edukacja zdrowotna

3

6

1/2 Ćwiczenia i zabawy gimnastyczne.

3/4 Jak dbać o prawidłową postawę ciała?

5/6 Ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie obwodu stacyjnego. 

Halina

Jóźwik

 

7. edukacja techniczna

1

4

1. Wykonanie jeżyka.

2. Kukiełki – sylwety do teatru cieni.

3. Wykonanie albumu o parkach narodowych.

4. Serowe fantazje na urodzinowe przyjęcie.

Joanna Stempień

 

8. religia     

2

1

1.  Zło grzechu.

Monika Zagorodnikow

 

9. j. angielski

2

6

1. Story time. Słuchanie historyjki.

2. Make a Scouts poster. Wykonanie plakatu.

3. Revision. Powtórzenie poznanego słownictwa.

4. Antelopes eat grass. Nauka nazw roślin i zwierząt.

5. Frogs and birds and fish eat bugs Nauka piosenki.

6. What do lions eat? Nazwy zwierząt i pożywienia dla nich.

Bartosz Łukaszczyk

 

IV

J. polski

5

12

1.  Legenda o mikołajku nadmorskim – poznajemy legendy naszego regionu „ Bursztynowa korona”- Hanna Zdzitowiecka – cz.II.

2. Magiczna baśń „Kopciuszek”.

3.Wielkanocny projekt- lapbook. Przed świętami.

4.Wielkanocny projekt- lapbook. Świąteczne zwyczaje.

5.  Wielkanocny projekt- lapbook. Święta w twoim domu.

6. „Słowik” H.CH. Andersena- bierzemy udział w słuchowisku.

7.  „Słowik” – utwór jako przykład cech baśni.

8.  „Słowik” – utwór jako przykład cech baśni. Cz.II.

9.  Po co ludziom potrzebne są baśnie?

10.  O przyjaźni Leszka i Mieszka- Adam Mickiewicz „Przyjaciele”.

11. O różnych typach wypowiedzi cz. I.

12.  O różnych typach wypowiedzi cz. II.

Anna Cholewczyńska

Matematyka

4

15

1. Dodawanie ułamków zwykłych.

2. Dodawanie ułamków zwykłych.

3. Odejmowanie ułamków zwykłych.

4. Odejmowanie ułamków zwykłych.

5. Odejmowanie ułamków zwykłych.

6. Ułamki o mianownikach 10,100,100….

7. Ułamki o mianownikach 10,100,100….

8. Ułamki o mianownikach 10,100,100….

9. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz 1.

10/ 11Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych cz 2

12/13 Różne sposoby zapisywania ułamka dziesiętnego.

14. Porównywanie ułamków dziesiętnych.

15. Dodawanie ułamków dziesiętnych.

 

 

 

 

Marzena Juszczyk

Przyroda

2

7

1.Temat lekcji: Na czy polega zdrowy styl życia.

2.Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze.

3. Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?

4.Niebezpieczeństwa i pierwsza

   pomoc w domu.

5. Jak ludzie zmieniają krajobraz.

6. Jaki kształt może mieć powierzchnia Ziemi.

7.  Czy wszystkie skały są twarde?

Barbara          Zdyb         

historia

1

4

1. Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

2.Józef Wybicki i hymn Polski.

3. Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

4. Maria Skłodowska-Curie – polska noblistka.

Artur Struś

Język angielski

3

12

1. I don't like cats! - Present Simple negative. Nie lubię kotów! - przeczenia w czasie Present Simple.

2. The Terrific Two - Superdug's interview; Present Simple questions. Fantastyczna Dwójka - wywiad z Superdugiem; pytania w czasie Present Simple.

3. One ticket, please - speaking. Poproszę bilet - kupowanie biletu wstępu.

4. Amazing animals! - reading. Niesamowite zwierzęta! - odbiór tekstu czytanego.

5. Pets - listening and writing. Zwierzęta domowe - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna.

6. Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 7.

7. Get Culture! Pets in the UK. Zwierzęta domowe w Wielkiej Brytanii - elementy kultury.

8. Our pets - project. Nasi milusińscy - projekt klasowy.

9. Sports - vocabulary. Dyscypliny sportowe - wprowadzenie słownictwa.

10. Let's go to summer camp! - emotions verb +ing and object pronouns. Jedźmy na obóz! - czasowniki wyrażające emocje +ing oraz zaimki w funkcji dopełnienia.

11. The Terrific Two - Dug's sports hero; question words. Fantastyczna Dwójka - bohater sportowy Duga; pytania szczegółowe.

12. What's the weather like? - speaking. Jaka jest pogoda? - opisywanie pogody.

 

 

Język niemiecki

2

5

1. Ich mag alle Haustiere. Lubię wszystkie zwierzęta domowe.

2.Ich mag alle Haustiere. Lubię wszystkie zwierzęta domowe.

3. Ich habe drei Mäuse. Mam trzy myszki.

4. Im Zoo Hannover.

5. Was mag dein Hund?. Co lubi twój pies?.

Agnieszka Dyrcz

Wychowanie do życia w rodzinie

1

1

1.  Miłość, która scala.

Barbara Zdyb

muzyka

1

2

1. Folklor naszych sąsiadów.

2. Warsztat muzyczny.

Magdalena Ochocka-Gastół

technika

1

3

1. Zdrowie na talerzu.

2. Bezpieczny przejazd kolejowy – teoria.

3.  Bezpieczny przejazd kolejowy – praca techniczna- zatrzymaj się i żyj.

Anna Cholewczyńska

plastyka

1

4

1. Wirtualna wycieczka do muzeum.

2. Plakat społeczny – #zostanwdomu- będzie dobrze.

3. Techniki rysunkowe. cz. I

4. Techniki rysunkowe. cz. II

Anna Cholewczyńska

informatyka

1

3

1. Wiatr w żagle.

2. W poszukiwaniu nowych lądów. Praca w dwóch oknach.

3. Ptasie trele. Wklejanie zdjęć i praca z narzędziem Tekst.

Łukasz Juszczyk

religia

2

1

1. Ziarno Słowa Bożego.

Monika Zagorodnikow

V

J. polski

5

19

1. O zabawnych zachowaniach.

2. Czy można zapisać dźwięki?

3./4 Podział wypowiedzeń.

5. Co tworzy rytm utworu?

6. Na łonie przyrody w wierszu l. Staffa.

7. O pewnym źródle w bajce H. Sienkiewicza.

8./9 Ortografia.

10./11 Czas na bajkę.

12/13 Jak rozwinąć zdanie?

14.  Jak napisać list oficjalny?

15.  Piszę list oficjalny.

16. Kto i dla kogo śpiewa kołysankę?

17.  Czemu służy zdrobnienie?

18.  Jak wyrazy łączą się ze sobą?

19. Współrzędne i podrzędne związki wyrazowe.

Alicja Bukowska

Matematyka

4

17

1. Procenty a ułamki.

2. Procenty a ułamki.

3. Pole prostokąta i kwadratu.

4. Pole prostokąta i kwadratu.

5. Pole prostokąta i kwadratu.

6. Zależności między jednostkami pola.

7. Pole równoległoboku.

8. Pole równoległoboku.

9. Pole rombu.

10. Pole rombu.

11. Pole rombu.

12. Pole trójkąta.

13. Pole trójkąta.

14/15 Pole trapezu.

16/17 Pola wielokątów-podsumowanie.

 

Marzena Juszczyk

biologia

1

3

1.  Korzeń - podziemny organ rośliny.

2.  Różnorodność roślin naczyniowych.

3. Łodyga jako element pędu.

 

Barbara Zdyb

 

 

Grażyna Kozera

geografia

1

4

1.  Pogoda a klimat.

2. Strefy klimatyczne i strefy roślinne.

3. W wilgotnym lesie równikowym.

4. W lesie strefy umiarkowanej.

 

historia

2

5

1. Kryzys i odbudowa państwa polskiego w XI wieku.

2. Rządy Bolesława III Krzywoustego.

3. Statut Bolesława III Krzywoustego.

4. Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.

5. Powtórzenie wiadomości, wybrana forma sprawdzianu?

Artur Struś

Język angielski

3

10

1. A great day out - listening and writing. Dzień poza domem - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna.

2. Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

3. Poland Spring time - culture. Polska wiosną - elementy kultury.

4. Poland Spring time - culture; project. Polska wiosną - elementy kultury; projekt klasowy.

5. Means of transport - vocabulary. Środki transportu - wprowadzenie słownictwa.

6. Elena didn't sleep well - Past Simple negative. Elena nie spała dobrze - przeczenia w czasie Past Simple.

7. City Creatures - Roman holiday; Past Simple questions and short answers. City Creatures - Rzymskie wakacje; pytania i krótkie odpowiedzi w czasie Past Simple.

8. Buying a ticket - speaking. Kupowanie biletu na pociąg.

9. Antarctic Adventure - reading. Antarktyczna przygoda - odbiór tekstu czytanego.

10. A postcard from holiday - listening and writing. Pocztówka z wakacji - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna.

 

Bartosz Łukaszczyk

Język niemiecki

2

6

1. Ich will Tennis spielen lernen. Ćwiczenia gramatyczne.

2.Ich brauche einen Tennisschläger. Potrzebuję rakiety do grania.

3. Ist das dein Fahrrad? Czy to jest twój rower? .

4. Stefan sucht seinen Anorak. Stefan szuka swojego płaszcza.

5. Was finden Mia und Anna interessant? Co sądzą oni za interesujace?.

6. Bist du schon fit in Deutsch? Czy już umiesz?

Agnieszka Dyrcz

Wychowanie do życia w rodzinie

1

1

1. Emocje i uczucia.

Barbara Zdyb

muzyka

1

2

1. Folklor naszych sąsiadów.

2. Warsztat muzyczny.

Magdalena Ochocka-Gastół

informatyka

1

3

1. Plan to podstawa.  O rozwiązywaniu problemów.

2. W poszukiwaniu skarbu. Jak przejść przez labirynt.

3. Scena niczym kartka. O rysowaniu w programie Scratch.

Łukasz Juszczyk

technika

1

3

1. Zdrowie na talerzu.

2. Tworzywa sztuczne- teoria.

3. Tworzywa sztuczne- praca techniczna.

Anna Cholewczyńska

plastyka

1

4

1. Wirtualna wycieczka do muzeum.

2. Plakat społeczny – #zostanwdomu- będzie dobrze.

3. Kształt cz. I.

4. Kształt cz. II.

Anna Cholewczyńska

religia

2

1

1. Wystawienie Abrahama na próbę.

Monika Zagorodnikow

 

 

 

 

 

 

VI

J. polski

5

14

1. Prima aprilis- święto psocenia.

2. Ortografia na wesoło i na serio.

3. Jakimi zasadami powinien kierować się harcerz? – „Hymn harcerski”.

4. : Do boju z pieśnią na ustach- „Hej, chłopcy! Bagnet na broń!”

5. : Interpunkcja zdania pojedynczego- prezentacja.

6. Interpunkcja zdania pojedynczego- „Krótka historia reklamy.”

7.  Spotkanie z mistrzem słowa – Janem Kochanowskim.

8. Fraszki cz I.

9. Fraszki cz. II.

10. Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?

11. Pracujemy ze słownikami. Słownik frazeologiczny języka polskiego.

12. O pomyśle, który przyszedł do głowy. Wisława Szymborska „Pomysł” - poetyckie środki wyrazu. Cz. I.

13.  O pomyśle, który przyszedł do głowy. Wisława Szymborska „Pomysł” - poetyckie środki wyrazu.Cz. II.

14. O miłości z rymem lub bez rymów. Zabawy słowem. Rozpoznajemy rodzaje wierszy.

 

 

Anna Cholewczyńska

Matematyka

4

16

1. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

2. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

3. Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

4. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

5. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

6. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

7. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

8. Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

9. Liczby całkowite- cztery działania. Gry i zabawy online.

Matzoo.

10. Liczby całkowite. Powtórzenie wiadomości.

11/ 12 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

13/ 14 Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

15/ 16 Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

 

Marzena Juszczyk

biologia

1

5

1. Płazy – kręgowce wodno-lądowe.

2.  Przegląd i znaczenie płazów.

3. Gady

4. Gady

5. Tajemnica ptasiego lotu.

 

Barbara Zdyb

historia

2

4

1. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

2. Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski.

3. Ocena przyczyn upadku państwa polskiego

4. Rewolucja francuska.

 

Artur Struś

plastyka

1

4

1. Kartka Wielkanocna.

2.Kartka Wielkanocna.

3. Wiosenne obrazy.

4. Zrób to sam- stolik na kółkach.

 

Grażyna Kozera

Język niemiecki

2

6

1.Wohin gehst du? - Dokad idziesz?

2. Test samokontroli.

3. Stefan legt die Bücher auf das Regal. Stefan kładzie książki na regał.

4.  Die Bücher stehen auf dem Regal. Książki stoją w regale.

5. Das neue Zimmer von Brigitte. Nowy pokój Brygidy.

6. Wir möblieren das Zimmer. Meblujemy pokój.

 

Agnieszka Dyrcz

Język angielski

3

10

1. Unusual ice cream - reading. Niezwykłe lody - odbiór tekstu czytanego.

2. A great apple cake! - listening and writing. Wspaniały jabłecznik! - odbiór tekstów słuchanych i wypowiedź pisemna.

3. Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 6.

4. What a great film! - culture. Co za wspaniały film! - elementy kultury.

5. What a great film! - culture; project. Co za wspaniały film!; projekt klasowy.

6. Places to live - vocabulary. Miejsce zamieszkania - wprowadzenie słownictwa.

7. We're meeting at six o'clock - Present Continuous for future. Spotkamy się o szóstej - czas Present Continuous do wyrażania przyszłości.

8. Dooctor Q - House rules; must, mustn't, can. Doktor Q - Zasady w domu; czasowniki must, mustn't, can.

9. I'm sorry, we can't come - speaking. Przykro mi, nie możemy przyjść - zapraszanie.

10. A better neighbourhood - reading. Lepsza okolica - odbiór tekstu czytanego.

 

Bartosz Łukaszczyk

geografia

1

4

1. Rolnictwo Danii i Węgier.

2. Energetyka w europie.

3. Turystyka w europie południowej.

4. Lekcja powtórzeniowa.

Grażyna Kozera

informatyka

1

3

1. Bez koperty i znaczka. Poczta elektroniczna i zasady właściwego

zachowania w sieci.

2.Rozmowy w sieci. O szybkiej komunikacji w internecie.

3. Chmura w internecie. O usłudze OneDrive i współtworzeniu dokumentów.

Łukasz Juszczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

1

1

1. Konflikty.

Barbara Zdyb

muzyka

1

2

1. Z muzyką w tle c.d.

2. Warsztat muzyczny.

Magdalena Ochocka-Gastół

technika

1

3

1. Zdrowie na talerzu.

2. Nowoczesny świat techniki- źródła energii.

3. Alternatywne źródła energii- 22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi.

Anna Cholewczyńska

religia

2

1

1. Droga Krzyżowa.

Monoka Zagorodnikow

 

 

 

 

 

VII

J. polski

5

17

1/2/3 Budowa zdania pojedynczego- powtórzenie.

4. Czy reklama może ograniczać wolność?

5/6  O winie i karze w balladzie „Lilije” A Mickiewicza.

7. Mowa zależna i niezależna.

8/9 Jak przeprowadzić dobry wywiad?

10/11 Sztuka przemawiania.

12.  Synonimy, antonimy homonimy- bogacenie słownictwa.

13/14 Poznaję balladę „Świtezianka” A . Mickiewicza.

15. Tajemniczy świat ballady A. Mickiewicza.

16/17 Ludowy obrzęd dziadów .

 

Alicja Bukowska

Matematyka

4

15

1. Rozwiązywanie równań.

2. Rozwiązywanie równań.

3. Zadania tekstowe.

4. Zadania tekstowe.

5. Zadania tekstowe.

6. Zadania tekstowe.

7. Procenty w zadaniach tekstowych.

8. Procenty w zadaniach tekstowych.

9. Przekształcanie wzorów.

10. Przekształcanie wzorów.

11/12 Potęga o wykładniku naturalnym.

13. Potęgowanie potęgi.

14/15 Potęgowanie iloczynu i ilorazu.

Marzeana Juszczyk

biologia

2

6

1. Oddychanie komórkowe.

2.  Układ oddechowy i jego funkcje.

3.  Profilaktyka chorób układu oddechowego.

4.  Budowa i działanie układu wydalniczego.

5. Odruchy warunkowe i bezwarunkowe.

6. Radzimy sobie ze stresem.

Barbara Zdyb

chemia

2

6

1. Rozpuszczalność substancji w wodzie.

2. Tlenki metali i niemetali.

3. Stężenia procentowe.

4. Rozwiązywanie zadań i wyliczanie stężenia procentowego roztworu.

5-6 Elektrolity i nieelektrolity- odczyn roztworu.

historia

2

4

1. Świat po I wojnie światowej.

2. Narodziny faszyzmu.

3. ZSRS – imperium komunistyczne.

4. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym.

Artur Struś

Język niemiecki

2

6

1. Märchen. Bajki.

2. Rotkäppchen. Czerwony kapturek.

3. Fragen zum Märchen. Pytania do bajki.

4. Rothelmchen. Poznanie bajki.

5. Eine unglaubliche Geschichte, aber wahr! Niesamowita historia, ale prawda.

6. Bist du schon fit in Deutsch? Czy już umiesz?

Agnieszka Dyrcz

Język angielski

3

11

1. First job - reading. Pierwsza praca - odbiór tekstów czytanych.

2. First conditional to talk about probability. Użycie pierwszego trybu warunkowego do wyrażania prawdopodobieństwa.

3. An unusual school - listening; Probability - speaking. Niezwykła szkoła - odbiór tekstów słuchanych; Prawdopodobieństwo - wypowiedzi ustne.

4. English in use - adjectives with prepositions. Związki przymiotników z przyimkami.

5. Revision. Powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z rozdziału 8.

6. Exam Skills Revision. Rozwijanie umiejętności egzaminacyjnych.

7. Landscapes and countries - vocabulary. Krajobrazy i kraje - wprowadzenie słownictwa.

8. Present Perfect to talk about experience. Czas Present Perfect do opisywania doświadczeń.

9. A true story - reading. Prawdziwa historia - odbiór tekstów czytanych.

10. Present Perfect with already / just / yet. Czas Present Perfect z already / just / yet.

11. Outdoor activities - listening; Asking for, giving and refusing permission - speaking. Uprawianie sportów - odbiór tekstów słuchanych; Prośba o pozwolenie, zezwolenie i odmawianie - wypowiedzi ustne.

Bartosz Łukaszczyk

geografia

2

8

1.Zadania powtórzeniowe.

2. Produkcja zwierzęca.

3. Usługi w Polsce. Transport i łączność.

4. Turystyka

5. Regiony turystyczne w Polsce.

6.Handel

7. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

8. Lekcja powtórzeniowa.

Grażyna Kozera

fizyka

2

7

1/2 Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego.

3/4Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność.

5. Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność.

6. Swobodne spadanie ciał.

7.Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu.

Łukasz Juszczyk

informatyka

1

3

1. Dokument komputerowy w edytorze grafiki.

2. Dokument komputerowy w edytorze grafiki.

3. Kompozycje graficzne w programie GIMP.

Łukasz Juszczyk

muzyka

1

2

1. Balet i taniec klasyczny.

2 .Warsztat muzyczny.

Magdalena Ochocka-Gastół

plastyka

1

4

1.Wirtualna wycieczka do muzeum.

2.Plakat społeczny – #zostanwdomu- będzie dobrze.

3.  Nowe formy dzieł a wybrane nurty w sztuce współczesnej. cz. II.

4. Happening i performance. Cz. I.

Anna Cholewczyńska

Wychowanie do życia w rodzinie

1

1

1. Dojrzewanie.

Barbara Zdyb

religia

2

1

1. Zatrzymaj się na chwilę.

Monika Zagorodnikow

 

 

 

 

 

VIII

J. polski

5

18

1. Gwary środowiskowe.

2. Budowa rozprawki.

3/4Tworzenie rozprawki.

5.Rodzaje i gatunki literackie.

6/7 Charakterystyka wybranych stylów.

8/9 Reportaż i inne gatunki dziennikarskie.

10. Brak porozumienia między ludźmi tematem wiersza W. Szymborskiej.

11.Czym jest perswazja?

12/13Manipulacja i prowokacja- nieetyczne zachowania języka.

14/15 Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury.

16.  Ofiarność wobec ojczyzny w wierszu J. Lechonia.

17/18 Poszukiwanie motywów literackich.

 

Alicja Bukowska

Matematyka

4

18

1. Liczby wymierne. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

2. Liczby wymierne. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

3. Praktyczna matematyka. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

4. Praktyczna matematyka. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

5.Procenty. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

6. Figury płaskie. Cześć 1

7. Figury płaskie. Cześć 2

8. Pierwiastki. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

9. Wyrażenia algebraiczne. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

10. Równania. Powtórzenie ze szkoły Podstawowej.

11/12 Symetria względem prostej.

13. Oś symetrii figury.

14. Symetralna odcinka.

15. Dwusieczna kąta.

16. Środek symetrii figury.

17/18 Symetria względem punktu.

Marzena Juszczyk

biologia

1

4

1.Drapieżnictwo i roślinożerność.

2. Pasożytnictwo.

3. Obieg materii i energii w ekosystemie.

4. Zakres tolerancji organizmów  a środowisko.

Barbara Zdyb

Chemia

2

2

.1. Powtórzenie wiadomości o alkoholach. Wpływ alkoholu na organizm.

2. Szereg homologiczny kwasów.

Barbara Zdyb

Język angielski

3

10

1. Shopping - vocabulary practice. Zakupy - ćwiczenia leksykalne.

2. Pronouns - one/ones, other, another. Zaimki one/ones, other, another.

3. Let's go shopping. Reading and listening comprehension. Idziemy na zakupy. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

4. Buying and selling. Speaking and writing practice. Kupowanie i sprzedawanie. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

5. Revision 12. Powtórzenie materiału z rozdziału 12.

6. Robots at people's service. Roboty na usługach ludzi.

7. Culture - vocabulary exercises. Kultura - ćwiczenia leksykalne.

8. Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu.

9. Arts and artists. Reading and listening comprehension. Sztuka i artyści. Ćwiczenia doskonalące czytanie i słuchanie.

10.Asking about opinions, agreeing, disagreeing. Pytanie o opinię, zgadzanie i niezgadzanie się.

Bartosz Łukaszczyk

Język niemiecki

2

5

1. Wie engagierst du dich? Jak sie angażujesz?-

2. Lekcja kulturowa- Ostern. Święta Wielkanocne.

3. Schul-AGs. Szkolne koła zainteresowań.

4. Tinas Solidar-AG. Tiny koło zainteresowań.

5. Wir kümmern uns um die Senioren. Troszczymy sie o seniorów.

Agnieszka Dyrcz

geografia

1

4

1. Urbanizacja w Ameryce.

2. Kanada

3. Stany Zjednoczone potęga gospodarcza świata.

4. Lekcja powtórzeniowa.

Grażyna Kozera

fizyka

2

6.

1/2Fale elektro-magnetyczne.

3. Podsumowanie wiadomości dotyczących drgań i fal.

4. Światło i jego właściwości.

5. Zjawiska cienia i półcienia.

6. Odbicie i rozproszenie światła.

 

 

historia

2

 

1.Polska w czasach stalinizmu.

2. Polski Październik 1956r.

3. PRL w latach 1956 – 1980, początki opozycji demokratycznej.

Artur Struś

Edukacja dla bezpieczeństwa

1

3

1. Udzielamy pierwszej pomocy przy złamaniach i zwichnięciach.

2. Pierwsza pomoc przy poparzeniach i odmrożeniach.

3. Postępowanie ratownicze przy zadławieniach i zawałach.

Artur Struś

religia

2

1

1. Każdy potrzebuje nawrócenia.

 

Monika Zagorodnikow

informatyka

1

3

1. Komórka, adres, formuła.

2. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego.

3. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje.

Łukasz Juszczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

1

1

1. Na początek zakochanie.

Barbara Zdyb

Godzina wychowawcza

1

5

1. Realizacja programu wychowawczego w czasach kwarantanny - lekcja informacyjna.

2. Nałogi czy silna wola i zdrowie?

3. W jaki sposób dbam o higienę ciała i umysłu?

4. Jakie książki lubię czytać i dlaczego?

5. Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy?

 

Bartosz Łukaszczyk

Wiedza o społeczeństwie

2

3

1.Sądy i trybunały.

2. Rola organizacji pozarządowych w społeczeństwie.

3.  Media i opinia publiczna.

Artur Struś

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Pieszczu
    Pieszcz 46
    76 - 113
    Postomino
  • 59 810 86 96
    511 783 966

Galeria zdjęć