Nawigacja

Absolwenci

Zarządzenia

Zarządzenia 

 

- Zarządzenie nr Va/2019/2020 w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

-  Zarządzenie nr  13/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

-  Zarządzenie nr 11/2020 w sprawie wprowadzenia Procedur BHP w trakcie egzaminu ósmoklasistów w okresie trwania pandemii COVID- 19

             - Załącznik nr 1 Procedury BHP obowiązujące podczas organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych ósmoklasistów w okresie COVID-19

-  Zarządzenie nr X / 2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w bibliotece szkolnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       -  Załącznik nr 1 Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii COVID-19

Zarządzenie nr  VIII / 2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej w Pieszczu, w tym w oddziałach przedszkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   - Wniosek dyrektora do organu prowadzącego Zalacznik_nr_1.docx

   - Wniosek do sanepidu Zalacznik_nr_2.docx

    - Powiadomienie OP  Zalacznik_nr_3.docx

    - Zgoda na badanie temperatury Zalacznik_nr_4.docx

    - Deklaracja Rodzica / Opiekuna Prawnego Zalacznik_nr_5.docx

    - Oświadczenie rodzica Zalacznik_nr_6.docx

- Zarządzenie nr VII / 2020 z dnia 22 maja 2020 roku

- Zarządzenie nr V w sprawie rozliczania nadgodzin

- Zarządzenie nr IV w sprawie dokumentowania

Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników

Zarzadzenie nr IIIa / 2020  w sprawie wprowadzenia Procedur BHP w trakcie trwania pandemii COVID- 19 dla pracowników Szkoły

- Zarządzenie nr III organizacja zdalnego nauczania 

- Zarządzenie dyrektora zawieszenie zajęć

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Pieszczu
    Pieszcz 46
    76 - 113
    Postomino
  • 59 810 86 96
    511 783 966

Galeria zdjęć